Vítejte na stránkách účetní firmy Brno!

účetní firma brno

Naše účetní firma se zabývá externím vedením účetnictví pro fyzické i právnické osoby. Součástí služeb naší účetní firmy je rovněž vedení mzdové agendy pro malé organizace, tj. do 25 zaměstnanců včetně.

Našim klientům nabízíme:

  • komplexní zpracování účetnictví, účetní uzávěrky na konci účetního období, mimořádné účetní uzávěrky během účetního období
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně "záznamní povinnosti", zpracování přiznání k dani z příjmů po skončení účetního období, zpracování přiznání k silniční dani, zpracování přiznání k dani z nemovitostí
  • průběžné informování o stavu hospodaření a stavu majetku v dohodnutých intervalech
  • komplexní mzdové účetnictví
  • jednání s příslušnými úřady (Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřad), přihlášky, odhlášky zaměstnanců, předání měsíčních výkazů, v případě udělení plné moci absolvujeme Vaše pravidelné povinné kontroly u těchto institucí

Kontakt

agentura Jung s.r.o.
Účetní firma Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno

Tel. 731 359 419
hadraba@ucetnifirmabrno.cz


Důležité odkazy